Ga naar de hoofdinhoud

VvE-webinar-Huizen

Verduurzamen van een VvE-complex

Meer wooncomfort en een gezonder leefklimaat, een lagere energierekening en mogelijk tegelijkertijd groot onderhoud uitvoeren. In dit webinar delen experts waardevolle informatie over hoe u de verduurzaming van uw VvE-complex kunt aanpakken en zoveel mogelijk woonlastenneutraal kunt realiseren. Dit webinar wordt u aangeboden door de gemeente Huizen in samenwerking met het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek en Duurzame-VvE.nl. Zie het programma hieronder.

Programma

19.30 uur Opening
Door dhr. H. Schotman, projectleider Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek.

19.35 uur Welkomstwoord

Door dhr. B. Rebel, wethouder Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Huizen.

19.45 uur Het VvE-project: 'van voorlichting naar uitvoering

Korte introductie van de stappen en mogelijkheden die dit project biedt voor appartementseigenaren. Van technische advisering tot en met begeleiding van het bestuur, de algemene ledenvergadering (ALV) en eigenaren persoonlijk.
Presentatie door dhr. H. Schotman

19.55 uur Technische aspecten van verduurzaming VvE’s

Over bouw- en installatietechnische aspecten van verduurzaming. Met aandacht voor maatregelpakketten, comfort, gezond binnenklimaat, energieopwekking en desgewenst levensloopbestendigheid.
Presentatie door dhr. H. Seinen en dhr. J. Nieuwveld van Seinenergie

20.20 uur Subsidies en financiering

Voor VvE’s gelden speciale subsidies en een bijzondere wijze van gebouwgebonden financiering. Inzicht hierin is belangrijk om te kunnen berekenen in hoeverre maatregelen woonlastenneutraal kunnen worden uitgevoerd.

Presentatie: Mw. F. Hamberg, accountmanager Nationaal Warmtefonds.

20.40 Een mooi voorbeeld

Een korte video over het verduurzamingsproces van een VvE in de Banckertlaan in Hilversum gevolgd door een gesprek met de voorzitter van deze VvE.


21.00 Afsluiting