Over ons

VvE’s helpen verduurzamen en begeleiden in de wirwar van regels, subsidies en instanties. Dat is wat we doen. Wat kan er nu allemaal, wat mag nog en wat is het meest effectief voor mijn VvE? Daarom ‘Duurzame-VvE’, een samenwerking tussen twee bestuurlijke regio’s: Eemland en Gooi en Vechtstreek. Voor Eemland wordt het project uitgevoerd door stichting 033energie, voor Gooi en Vechtstreek is dit stichting Energie Dienstenbedrijf.

B

Zonnepanelen en warmtepompen passen op heel veel daken.

Onze visie

Verduurzamen gaat niet alleen over het gebouw en de techniek. Het proces is ook belangrijk. Want bij een VvE nemen de leden samen besluiten over hun bezit.

Het verkrijgen van draagvlak voor deze besluitvorming is daarom cruciaal. De ideeën, wensen en mogelijkheden van alle eigenaren zijn het uitgangspunt voor het opstellen van ons advies.

In nauw overleg met het bestuur en de leden bepalen we het verduurzamingsdoel en de stappen om dat doel te bereiken. We betrekken alle individuele VvE-leden bij het proces, zodat iedereen zich betrokken voelt en vertrouwen heeft in de gang van zaken.

Uitleg over Energie Diensten Bedrijf